Testimonials

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

אגתה בשבילי היא התגלמות אנינות הטעם. השירות המוקפד והנעים, הירידה לפרטים הקטנים ביותר, הופכים את החוויה לשלמות של ממש. אז בכל פעם שמתחשקת לי אתנחתא קצרה, במקום לקפוץ לחו״ל לכמה שעות, אני קופצת לאגתה.

אגתה

חגית מנדס

סבתא שלי נהגה לעדכן אותי כל פעם כשהתפנקתי אצלה: תיצמד לאמת... אמרה. מהי האמת? איפה מוצאים אותה? שאלתי. השיבה לי: לאנשים שעושים באמת... למה שאתה אוכל... מי בא מולך... מי באמת מחייך אליך... האם הוא באמת נותן לך משהו טוב כשהוא מציע לך... בשבילי זו אגתה...

אגתה

יוסי מולה

מלבד המקום בו אני עובדת, בשבילי אגתה הוא ״המקום״, שם אני מוצאת את הגבינות, הנקניקים והפסטות ברמה הגבוהה - כמו בחו״ל.

אגתה

גלדיס גוטנמכר

No Coding Required

אגתה בשבילי היא התגלמות אנינות הטעם. השירות המוקפד והנעים, הירידה לפרטים הקטנים ביותר, הופכים את החוויה לשלמות של ממש. אז בכל פעם שמתחשקת לי אתנחתא קצרה, במקום לקפוץ לחו״ל לכמה שעות, אני קופצת לאגתה.

חגית מנדס

No Coding Required

סבתא שלי נהגה לעדכן אותי כל פעם כשהתפנקתי אצלה: תיצמד לאמת... אמרה. מהי האמת? איפה מוצאים אותה? שאלתי. השיבה לי: לאנשים שעושים באמת... למה שאתה אוכל... מי בא מולך... מי באמת מחייך אליך... האם הוא באמת נותן לך משהו טוב כשהוא מציע לך... בשבילי זו אגתה...

יוסי מולה

No Coding Required

מלבד המקום בו אני עובדת, בשבילי אגתה הוא ״המקום״, שם אני מוצאת את הגבינות, הנקניקים והפסטות ברמה הגבוהה - כמו בחו״ל.

גלדיס גוטנמכר

No Coding Required

אגתה בשבילי היא התגלמות אנינות הטעם. השירות המוקפד והנעים, הירידה לפרטים הקטנים ביותר, הופכים את החוויה לשלמות של ממש. אז בכל פעם שמתחשקת לי אתנחתא קצרה, במקום לקפוץ לחו״ל לכמה שעות, אני קופצת לאגתה.

חגית מנדס

אגתה

No Coding Required

סבתא שלי נהגה לעדכן אותי כל פעם כשהתפנקתי אצלה: תיצמד לאמת... אמרה. מהי האמת? איפה מוצאים אותה? שאלתי. השיבה לי: לאנשים שעושים באמת... למה שאתה אוכל... מי בא מולך... מי באמת מחייך אליך... האם הוא באמת נותן לך משהו טוב כשהוא מציע לך... בשבילי זו אגתה...

יוסי מולה

אגתה

No Coding Required

מלבד המקום בו אני עובדת, בשבילי אגתה הוא ״המקום״, שם אני מוצאת את הגבינות, הנקניקים והפסטות ברמה הגבוהה - כמו בחו״ל.

גלדיס גוטנמכר

אגתה

Sorry, the comment form is closed at this time.